Westerlundsällskapet 30 år och Ernst Westerlund föddes för 175 år sedan

Släktförening Dora och Leo Tolstoy med 29 barnbarn, 68 barnbarns barn och 106 barnbarns barnbarn och 3 barnbarns barnbarns barn, dvs 206 ättlingar till Leo och Dora är mycket tacksamma för Westerlundssällskapets arbete att hålla minnet av Ernst Westerlund levande. Ni hittar information från Westerlundssällskapet på www.westerlundsällskapet.se

Nästa aktivitet är Cafe Ernst 1:a advent (30 november) i Westerlundska gården i Enköping